Nyerjen válaszával egy Elektrolux 3D kamerás robotporszívót! 

Nincs más dolga, mint az alábbi kérdésre válaszolni és a regisztrációt elvégezni, így már részt is vesz a játékban! Sok szerencsét!

Mekkora összeget tudna félrerakni havonta a saját jövőjére?
laptop

A nyereményjátékban való részvételhez kérjük, adja meg a következő adataid.

Fontos, hogy valós nevet és e-mail címet adjon meg, 
hogy értesíthessük, ha Ön nyer.

+36
Ezen hívunk, ha nyersz!
Hozzájárulok, hogy az itt megadott személyes adatokat a NILS ID. Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 5 em., cégjegyzékszám: 01-09-337087, e-mail cím: marketing@nilsimedia.com) Szervező az adatvédelmi szabályzatban és a játékszabályzatban foglaltak szerint a nyereményjáték szervezése és lebonyolítása érdekében, továbbá marketing és direkt marketing célból kezelje, melynek keretében hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott elérhetőségeken Szervező közvetlen megkeresést intézzen hozzám, amely tevékenység Szervező által végzett gazdasági reklámnak minősülhet.

Az alábbiakban lehetősége van arra, hogy Szervező az Ön adatait továbbítsa azon jogalanyok felé, akik részére történő adattovábbításhoz Ön kifejezetten hozzájárulását adja. A hozzájárulás a lent található adott jelölőnégyzet kipipálásával történik. A felsorolt jogalanyok, mint az adattovábbítás címzettjei jogosultak a továbbított személyes adatokat marketing és direkt marketing célra felhasználni. Az adattovábbítás címzettjei által végzett adatkezelés szabályait ezen jogalanyok adatkezelési szabályzatai tartalmazzák. Résztvevő jogosult az adattovábbítást megtiltani és a már továbbított adatok törlését kérni szervezőnél és a címzettnél.